Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Годишни доклади

От прикачените файлове може да се запознаете с одобрените Годишни доклади (2014 - 2020 г.) за изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020.